Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen

Verkiezingen Provinciale Staten

Aanstaande woensdag vinden de verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschappen plaats. Veel speerpunten van politieke partijen hebben te maken met klimaat, natuur en milieu. Het is natuurlijk goed dat daar zoveel focus op wordt gelegd, maar ik kan me ook voorstellen dat je met zoveel verschillende meningen door de bomen het bos niet meer ziet. Vandaar dat ik hieronder een, zo objectief mogelijke, samenvatting geef van de belangrijkste zaken. Deze samenvatting is gebaseerd op kennis die ik heb opgedaan binnen mijn opleiding aan Wageningen University.

Allereerst is het wellicht interessant om te weten dat aan het eind van de vorige eeuw er nog niet zoveel politieke onenigheid was op het gebied van klimaatproblemen als dat dat nu het geval is. Een Amerikaans onderzoek toonde namelijk aan dat rond het jaar 1997 de meningen van Republikeinen en Democraten nog niet zo verdeeld waren als het ging om de opwarming van de aarde. Ongeveer 50% van beide groepen gaf aan van mening te zijn dat de effecten van deze opwarming al merkbaar waren, zoals te zien is in onderstaande figuur. Echter, door de jaren heen zijn de meningen veel meer verdeeld geraakt en is politieke achtergrond veel meer een rol gaan spelen in de mening die mensen hebben over klimaatproblemen. Het lijkt dus meer een zaak van groepsidentiteit te zijn geworden. Wanneer er namelijk puur naar feiten en onderzoek wordt gekeken zou, zouden waarschijnlijk meer mensen geloven in klimaatproblemen.

Verkiezingen
Bron: The Gallup Organization

Ongeveer 97% van het wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering bevestigt namelijk dat er sprake is van uitzonderlijke klimaatverandering, veroorzaakt door de mens. Slechts ongeveer 3% van de onderzoeken verklaart dat dit niet zo is. Politici van bijvoorbeeld FvD gaan uit van die laatste 3%. Deze politici benadrukken dat temperatuur en CO2-niveaus (welke gerelateerd zijn aan elkaar) de afgelopen honderdduizenden jaren hebben gefluctueerd. Dat is inderdaad het geval, zoals ook te zien is in onderstaande grafiek. Desalniettemin toont onderzoek aan dat in het jaar 2100 de temperatuur van de afgelopen miljoen jaar overtroffen zal worden. Dat betekent dat er dan een recordtemperatuur bereikt zal worden. Bovendien vinden deze veranderingen in temperatuur en CO2-niveaus nu veel sneller plaats dan in de miljoenen jaren hiervoor. Zo vinden veranderingen die aan het eind van vroegere ijstijden duizenden jaren duurden nu plaats gedurende een mensenleven.

Verkiezingen
Bron: Data van United Nations Environment Program

Behalve ontkennende politici zijn er ook politici (denk aan VVD en CDA) die inzien dat er klimaatproblemen zijn maar die niet inzien waarom Nederland voorop zou moeten lopen op het gebied van hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie. Toch zijn er wel andere landen, zoals Zweden, die hoge levensstandaarden hebben (dus veel energie verbruiken) en toch weinig CO2-uitstoot produceren. Door het implementeren van hernieuwbare energie heeft Zweden zijn CO2-uitstoot met 40% weten te beperken gedurende de afgelopen dertig jaar. Tegelijkertijd zijn zowel persoonlijk inkomen als kwaliteit van leven in Zweden drastisch gestegen. Zweden zou dus een mooi voorbeeld kunnen zijn voor Nederland.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande of op het gebied van specifiekere onderwerpen nog vragen hebben, laat het me weten via de comments!

Bron: Cunningham, W., & Cunningham, M. A. (2010). Principles of environmental science. McGraw-Hill Higher Education.

Foto: Zembla

Lees ook: Onze voedselproductie veroorzaakt natuurverlies

Geef een reactie