Sustainable Cotton Ranking 2020

Sustainable Cotton Ranking

De Sustainable Cotton Ranking 2020 geeft inzicht in hoe 77 bedrijven wereldwijd omgaan met duurzaam katoen. Adidas, IKEA en H&M voeren deze lijst aan.

Waarom een Sustainable Cotton Ranking?
Bij de productie van conventioneel katoen komen milieuproblemen en sociaal-economische uitdagingen kijken. Zo is er bij de productie van conventioneel katoen sprake van een overmatig gebruik van pesticiden, kunstmest en water. Dit tast ecosystemen, de bodemvruchtbaarheid, de waterkwaliteit en de gezondheid van boeren aan, maar zorgt ook voor bodemverzuring en waterschaarste. Bovendien is er bij de productie van conventioneel katoen sprake van slechte werkomstandigheden (inclusief kinderarbeid en gedwongen arbeid), hoge schulden en weinig inkomsten bij katoenboeren, en genderongelijkheid.

Met deze ranking hopen PAN UK, Solidaridad en WWF dat bedrijven meer gebruik gaan maken van duurzame katoen bij het produceren van kleding en textiel voor in huis, waarbij ze dus meer rekening houden met het milieu en sociaal-economische omstandigheden. Daarnaast kunnen consumenten beter bepalen bij welke merken zij duurzame producten kunnen kopen.

Hoe werkt de ranking?
De bedrijven werden gerankt op basis van drie categorieën. Allereerst werd in de analyse bekeken of bedrijven eigen beleid hadden geformuleerd voor duurzaam katoen. Helaas waren er relatief weinig bedrijven die beleid hadden geformuleerd rondom de onderwerpen pesticiden, water, biodiversiteit, mensenrechten en recycling.

Ten tweede keek men in de analyse naar hoeveel procent van het door de bedrijven gebruikte katoen daadwerkelijk duurzaam was. Hieruit kwam naar voren dat bij slechts elf bedrijven meer dan vijftig procent van hun katoen duurzaam was.

De laatste categorie gaat over de traceerbaarheid van het katoen. Dat houdt in dat men onderzocht wat bedrijven publiceerden over de landen waar hun katoen vandaag komt. Op dit punt scoorden bedrijven erg laag. Er zijn enkele bedrijven – zoals C&A, H&M, Nike en Patagonia – die nu langzaam transparanter beginnen te worden op dit punt.

Er is voor veel bedrijven dus nogal wat te verbeteren. Op al deze punten scoren Adidas, IKEA en H&M het beste. Wil je de hele lijst bekijken? Klik dan hier.

Bron: Sustainable Cotton Ranking / Foto: Unsplash

Lees ook: De verschillen tussen fast en slow fashion

Geef een reactie